De ce Fair Trade?

Noi credem în faptul că inechitatea din comerțul liber este o problemă globală. Într-o lume în care diferențele dintre bogați și săraci continuă să crească, iar pentru companii maximizarea profitului este mai importantă decât responsabilitatea socială, precum și față de respectul pentru natură, milioane de muncitori și producători calificați din întreaga lume, și cu precădere în țările în curs de dezvoltare, rămân în continuare în sărăcie.
DSC_0009_1

Comerțul echitabil, sau Fair Trade, a fost creat ca o modalitate alternativă de a face comerț. El se bazează pe un parteneriat, ceea ce înseamnă că interesele fermierilor și a lucrătorilor sunt la fel de importante ca și celelalte considerente comerciale. El reprezintă, de asemenea, o soluție viabilă pentru combaterea sărăciei și un model de dezvoltare sustenabilă.
 
WFTO (World Fair Trade Organizations) este unul din organismele internaționale care se ocupă cu monitorizarea Organizațiilor Fair Trade în activitatea lor zilnică,
10 Principii pe care Organizațiile Fair Trade trebuie să le urmeze în activitatea lor zilnică și realizează o monitorizare pentru a se asigura că aceste principii sunt respectate:
 

  1. Crearea oportunităților pentru producătorii dezavantajați – Reducerea sărăciei prin comerț constituie o parte esențială a obiectivelor organizației.
  2. Transparență și Responsabilitate – Managementul și relațiile comerciale ale organizației sunt transparente
  3. Practici comerciale corecte – Organizația face comerț preocupându-se de bunăstarea socială, economică și de mediu a micilor producători și nu maximizează profitul pe cheltuiala lor.
  4. Plata unui preț corect – Un preț corect este acela care a fost stabilit de comun acord de către toate părţile implicate prin dialog şi participare, care oferă producătorilor o remunerare corectă şi, de asemenea, care poate fi plătit de consumatori.
  5. Interzicerea folosirii copiilor la muncă şi a muncii forţate – Organizaţia adoptă Convenţia ONU privind Drepturile Copilului şi legea naţională/locală cu privire la angajarea copiilor. Organizaţia se asigură că angajaţii, membrii săi şi/sau lucrătorii la domiciliu lucrează de bunăvoie.
  6. Respectarea principiilor nediscriminării, egalităţii între sexe şi abilitarea economică a femeilor și libertatea de asociere – Organizaţia are o politică clară şi un plan de promovare a egalității între sexe, și respectă totodată dreptul tuturor angajaţilor de a forma şi de a se înscrie în sindicate dacă doresc, precum şi de a negocia colectiv.  
  7. Asigurarea unor condiţii de muncă adecvate – Organizaţia oferă un mediu de lucru sigur şi sănătos pentru angajaţi şi/sau membri. Respectă cel puțin legile naționale, locale și convențiile OIM privind sănătatea și securitatea în muncă.
  8. Dezvoltarea capacităţilor proprii – Prin intermediul Fair Trade, organizaţia urmăreşte să contribuie la dezvoltarea producătorilor mici, marginalizaţi.
  9. Promovarea Fair Trade – Organizaţia creşte gradul de conștientizare a scopului Fair Trade și a nevoii de echitate în comerțul mondial prin intermediul Fair Trade.
  10. Respectarea mediului – Organizaţiile care fac produse Fair Trade utilizează pe cât posibil materii prime din surse sustenabile, achiziţionându-le pe plan local, dacă este posibil.

 
Află mai multe informații despre cum poți sprijini această modalitate alternativă de a face comerț urmărind pagina proiectului Make Fruit Fair!, care este implementat în România prin intermediul asociației noastre, fiind parte dintr-un consorțium global format din 19 organizații din UE, Camerun, Columbia, Ecuador și Insulele Windward și coordonat de Oxfam Germania.
Suplimentar, poți cumpăra produsele certificate Fairtrade, care pot fi identificate prin logo-ul de mai jos, din magazinele sau cafenelele din preajma ta.
aafairtrade

Te-ar mai interesa si

Abonează-te la newsletter

Acest proiect a primit finanțare prin programul Uniunii Europene de cercetare și inovare Orizont 2020 în temeiul acordului de finanțare nr. 862663