Termeni și condiții

Termeni și condiții de utilizare

 1. Definiții

Termenii și condițiile generale prevăzute în continuare se vor aplica tuturor donațiilor, plăților de cotizații și vânzărilor de bunuri de către incuib.ro și partenerii săi, prin intermediul platformei virtuale www.incuib.ro către Cumpărător și pot fi modificate oricând de către incuib.ro fără o notificare in prealabil. Astfel, următorii termeni vor însemna:  Cumpărător sau Membru – persoană fizică/persoană juridică sau altă entitate juridică ce emite o Comandă.  Organizația – incuib.ro, cu denumirea juridică Asociația Mai bine, cu sediul în Str. Amurgului nr. 4, Bl. SA2, ap. 15, Iași, 700415, CUI 25076322, înregistrată în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor de pe lângă Judecătoria Iași cu numărul 12/A/03.02.2009, acționar unic al Întreprinderea Socială CUIB SRL, CUI RO 37955465, număr de înregistrare la Registrul Comerțului J22/2335/2017 . Bunurile reprezintă orice produs, inclusiv documentele și serviciile menționate în Comandă, care urmează a fi furnizate de către Vânzător Cumpărătorului. Comanda este un document electronic ce intervine ca formă de comunicare între Vânzător și Cumpărător, prin care Vânzătorul este de acord să livreze Bunurile și Cumpărătorul este de acord să primească aceste Bunuri și să facă plată acestora. Prin Contract se înțelege o Comandă confirmată de către Vânzător.

 1. Documente contractuale

Prin plasarea unei Comenzi pe site-ul www.incuib.ro, Cumpărătorul își exprimă implicit acordul în legătură cu forma de comunicare (telefon, e-mail) prin care Vânzatorul (incuib.ro) realizează confirmarea produselor, cantităților, metodei de plată, termenului de livrare și alte operațiuni ce au rolul de a finaliza o Comandă în condiții optime. O Comandă are următoarele elemente: Comanda (împreună cu mențiunile clare asupra datelor de livrare și facturare) și condițiile sale specifice. Dacă Vânzătorul confirmă Comanda, acest lucru implică o acceptare completă a termenilor Comenzii. Acceptarea Comenzii de către Vânzător se succede prin trimiterea unei confirmări electronice (prin e-mail) către Cumpărător, fără a mai fi nevoie de o confirmare de primite din partea acestuia din urmă. Toate prețurile produselor comandate de Cumpărător de pe incuib.ro vor fi valabile 5 zile lucrătoare, ziua 1 fiind reprezentată de data la care a fost înregistrată comanda.

 1. Obligațiile Vânzătorului

Vânzătorul se obligă să livreze toate Bunurile existente în Comanda inițiată de Cumpărător. Toate informațiile prezente pe site-ul incuib.ro au caracter informativ, Vânzătorul rezervându-și dreptul de a le modifica oricând, fără a emite o notificare în prealabil. De asemenea, există posibilitatea ca unele descrieri să fie incomplete sau să lipsească. În acest caz, Vânzătorul va încerca să ofere în cel mai scurt timp posibil toate informațiile necesare unei bune comunicări și utilizări pentru Cumpărător.

 1. Dreptul de proprietate intelectuală și industrială

Cumpărătorul sau Utilizatorul site-ului incuib.ro înțelege semnificația proprietății intelectuale și înțelege că nu trebuie să facă publice sau să dezvăluie unei terțe părți niciuna dintre informațiile primite din partea Vânzătorului. Toate elementele site-ului incuib.ro (nume, slogan, design/grafică, texte) fac parte din proprietatea ASOCIAȚIEI MAI BINE și nu pot fi folosite sau copiate fără un acord scris din partea proprietarului domeniului. Tot conținutul site-ului (logo, descrieri/texte, grafică/design, conținut media și multimedia, simboluri etc.) reprezintă proprietatea exclusivă a incuib.ro, proprietarul având toate drepturile rezervate în urma licențelor de utilizare și publicare. Cumpărătorul sau Utilizatorul nu are dreptul de a copia, publica, vinde, distribui sau transfera orice element din conținutul site-ului incuib.ro către o terță parte decât cu acordul scris primit din partea incuib.ro. Tot conținutul prezent pe site este proprietatea integrală a Asociației Mai bine.

 1. Drepturile asupra conținutului site-ului

Este complet interzisă reproducerea, preluarea, copierea, publicarea, modificarea, distribuirea de orice fel, vânzarea și/sau transmiterea conținutului de pe site-ul incuib.ro, însă cu anumite excepții: (a) reproducerea unor părți din textele/articolele publicate pe incuib.ro (însă cu o limită de maximum 500 de caractere) doar cu inserarea link-ului corespunzător sursei (exemplu: „Sursă: Asociația Mai bine + link/hyperlink către pagina de unde s-a preluat informația). (b) este permisă folosirea de link-uri către www.incuib.ro, dar numai prin specificarea sursei citate în interiorul articolului sau la finalul acestuia, după caz (exemplu: „Aceste informații au fost furnizate cu acceptul site-ului incuib.ro + link-ul corespunzător paginii de unde a fost preluată informația). Cumpărătorul sau Utilizatorul are obligația de a respecta drepturile de autor, de proprietate intelectuală și pe cele conexe ale site-ului incuib.ro. În caz contrar, Asociația Mai Bine își rezervă dreptul de a acționa în instanță orice persoană si/sau entitate care încalcă prevederile prezentate mai sus. Dreptul de utilizare a conținutului de pe incuib.ro se va face respectând următoarele: se va trimite o cerere de acordare a dreptului de utilizare prin e-mail la adresa contact@incuib.ro, cu subiectul „În atenția Asociației Mai Bine”. După acordarea dreptului de utilizare a conținutului de pe site, Utilizatorul sau Cumpărătorul are obligația de a nu prejudicia drepturile de autor a Asociația Mai Bine către o terță parte. Persoanele care încalcă această obligație își asumă în mod direct toate răspunderile, incuib.ro neputând fi angajată în niciun fel la orice fel de răspundere.

 1. Limitarea răspunderii administratorului site-ului

www.incuib.ro nu își asumă nicio obligație și nici nu oferă nicio garanție implicită sau expresă pentru conținutul site-ului sau conținutul oferit de partenerii sau utilizatorii site-ului. Totuși, incuib.ro va depune toate eforturile pentru a asigura exactitatea și profesionalismul informațiilor furnizate pe site, astfel încât să obțină și să mențină încrederea utilizatorilor site-ului. În acest sens, incuib.ro va încerca să corecteze în cel mai scurt timp posibil erorile și omisiunile raportate. Administratorul site-ului nu oferă nicio garanție pentru conținutul site-ului și nu va fi responsabil pentru nicio pierdere sau pagubă cauzată de utilizarea oricărei părți/secvențe/pagini de pe site-ul web sau pentru incapacitatea de utilizare a site-ului, indiferent de motiv sau de orice prevederi privind conținutul site-ului. Informațiile de pe site sunt furnizate cu bună-credință, iar sursa acestora este considerată de încredere. Dacă orice articol publicat sau orice alte informații sunt reglementate de legea dreptului de autor, vă rugăm să ne contactați prin intermediul adresei de e-mail contact@incuib.ro pentru a lua măsurile necesare. În același timp, Utilizatorii ar trebui să țină seama de faptul că informațiile furnizate pot include detalii inexacte (cum ar fi date tehnice sau erori de tastare). Administratorul acestui site va depune toate eforturile necesare pentru a remedia aceste probleme cât mai curând posibil. Utilizatorul înțelege și acceptă faptul că incuib.ro nu garantează că informațiile conținute pe site-ul web sunt complete, adevărate și corecte și că acesta nu se face responsabil pentru modul în care Utilizatorii le folosesc. Informațiile sau serviciile de pe incuib.ro vor îndeplini toate cerințele Utilizatorului. Acesta își va asuma toată răspunderea pentru utilizarea necorespunzătoare a serviciilor și informațiilor puse la dispoziție pe site. www.incuib.ro nu va fi răspunzător pentru nicio pagubă cauzată Utilizatorului din cauza utilizării defectuoase a site-ului sau a nefuncționării acestuia pe o perioadă limitată de timp. În plus, Utilizatorul înțelege și acceptă faptul că site-ul incuib.ro nu este responsabil pentru nicio neglijență, eroare sau omisiune în informațiile furnizate de alt/alți Utilizator/Utilizatori. În același timp, Utilizatorul înțelege și acceptă faptul că incuib.ro nu este responsabil pentru mesajele publicitare postate pe site sau pentru serviciile furnizate prin intermediul site-ului. În mod specific, Utilizatorii acestui site acceptă să scutească incuib.ro de orice răspundere juridică sau extrajuridică care rezultă din utilizarea incorectă sau frauduloasă a acestui site. În caz de forță majoră, incuib.ro și/sau operatorul, directorii, angajații, sucursalele, filialele și reprezentanții acestora nu poartă își asumă nicio responsabilitate. Situațiile de forță majoră includ, dar nu se limitează la defecțiunea echipamentului tehnic incuib.ro, eșecul conexiunii la internet, eșecul conexiunii telefonice, viruși, accesul neautorizat la sistemul site-ului, erorile de funcționare etc. Utilizatorul acceptă să protejeze și să garanteze că incuib.ro și/sau operatorii, directorii, angajații, sucursalele, filialele și reprezentanții săi sunt protejați de orice reclamații, procese, pierderi, daune, costuri (inclusiv orice alte acțiuni întreprinse de Utilizatori pentru utilizarea acestui site sau a serviciilor furnizate prin intermediul acestui site web) sau de orice fel de restricții, taxe, litigii, decizii, amenzi sau alte obligații. Asociația Mai Bine nu oferă nicio garanție expresă sau implicită, inclusiv, dar fără a se limita la funcționarea site-ului www.incuib.ro, a informațiilor, conținutului, materialelor sau produselor de pe site-ul web și articolelor potrivite în scopuri specifice. Utilizatorul este de acord în mod expres că utilizarea acestui site web și utilizarea informațiilor se realizează pe propria răspundere.

 1. Abonarea Utilizatorilor la newslwettere și alerte

Utilizatorii acestui site pot primi buletine informative și alerte prin e-mail. Este posibil ca Utilizatorii să poată alege oricând să nu primească astfel de notificări prin dezabonarea de la alertele de newsletter. Întrucât produsele furnizate prin accesul la site-ul web sunt realizate printr-un cont activ, pe baza numelui de utilizator și a parolei, recomandăm Utilizatorilor să nu dezvăluie aceste informații către terți, chiar dacă aceștia spun că îi vor contacta prin intermediul site-ului. În plus, pentru a asigura o mai mare securitate, este recomandat să se închidă fereastra browser-ului la sfârșitul sesiunii pe site sau să se realizeze procesul de deconectare de pe site.

 1. Politica de cookie-uri

Un cookie este un fișier text care conține informații ce sunt trimise unui browser și stocate pe computer, telefonul mobil sau alt dispozitiv atunci când vizitați un site web. Ori de câte ori revizuiți cookie-ul, acesta va trimite informațiile înapoi către site. Cookie-urile pot fi permanente (numite cookie-uri persistente) și rămân pe computer până la ștergerea acestora, temporare (numite cookie-uri de sesiune), valabile numai până când închideți fereastra browser-ului. Cookie-urile pot fi ale părţii-gazdă (first-party), care sunt configurate de site-ul pe care îl vizitați, sau ale unor părţi terţe, care sunt configurate de un site diferit de cel pe care îl vizitați. Cum folosește www.incuib.ro aceste cookie-uri? Folosim cookie-uri pentru a îmbunătăți funcționalitatea site-ului web, pentru a vă ajuta să navigați de la o pagină la alta mai eficient, să vă stocați preferințele și, în general, să vă îmbunătățim experiența pe site. Cookie-urile pe care le folosim pe site-ul nostru web pot fi împărțite în următoarele categorii:

 • Cookie-uri absolut necesare

Aceste cookie-uri sunt esențiale pentru a putea naviga pe site și a utiliza serviciile solicitate (cum ar fi accesarea unei zone sigure a site-ului). Utilizăm acest tip de cookie pentru a gestiona înregistrarea și autentificarea Utilizatorilor. Fără aceste cookie-uri, nu vă pot fi furnizate serviciile solicitate. Aceste cookie-uri aparțin primei părți și pot fi permanente sau temporare. Pe scurt, fără aceste cookie-uri, site-ul nostru web nu ar funcționa corect.

 • Cookie-uri pentru performanță

Aceste cookie-uri colectează informații despre modul în care vizitatorii utilizează site-ul, cum ar fi cele mai vizitate pagini. Aceste cookie-uri nu colectează informații care identifică vizitatorii individuali. Toate informațiile colectate de aceste cookie-uri sunt agregate și anonime. Utilizăm aceste cookie-uri pentru: compilarea statisticilor privind modul de utilizare a site-ului nostru web pentru a măsura impactul campaniilor publicitare. Aceste cookie-uri pot fi permanente sau temporare de către gazdă sau de o terță parte. Pe scurt, aceste cookie-uri colectează informații anonime despre paginile vizitate și anunțurile vizualizate.

 • Cookie-uri pentru funcționalitate

Aceste cookie-uri permit site-ului web să stocheze conținutul ales de dumneavoastră (cum ar fi numele de utilizator, limba sau țara) și să ofere opțiuni personale îmbunătățite. Aceste cookie-uri pot fi, de asemenea, folosite pentru a furniza serviciile pe care le-ați solicitat, cum ar fi vizionarea videoclipurilor sau postarea de comentarii pe blog. Informațiile utilizate de aceste cookie-uri sunt anonime și nu vă pot înregistra activitățile de navigare pe alte site-uri. Utilizăm aceste cookie-uri pentru:

 1. A ne aminti dacă ați beneficiat deja de un serviciu
 2. A nu uita care au fost preferințele dumneavoastră, în vederea îmbunătățirii experienței pe site-ul nostru
 • Cookie-uri pentru publicitate

Aceste cookie-uri sunt utilizate pentru a limita numărul vizualizării anunțurilor și pentru a măsura impactul campaniei asupra dumneavoastră. Cookie-urile de publicitate sunt utilizate pentru a gestiona publicitatea pe întregul site. Cookie-urile de publicitate sunt plasate de către terți (cum ar fi companiile de publicitate și agențiile lor) și pot fi cookie-uri permanente sau temporare. Pe scurt, acestea sunt legate de serviciile de publicitate furnizate pe site-urile noastre terțe.

 • Cookie-uri sociale

Aceste cookie-uri sunt utilizate de rețelele de socializare (Facebook, Twitter, Google+, YouTube, Instagram, Pinterest etc.) și permit distribuirea conținutului de pe www.incuib.ro pe aceste rețele. www.incuib.ro nu poate controla aceste cookie-uri, așa că pentru mai multe informații despre modul de funcționare, vă rugăm să consultați pagina de rețea socială.

 • Cum să gestionați și să ștergeți cookie-urile

Dacă doriți să impuneți anumite restricții, să blocați sau să ștergeți cookie-urile, puteți modifica setările browserului dumneavoastră web. Utilizarea site-ului www.incuib.ro fără a refuza cookie-urile sau tehnologiile similare înseamnă că vizitatorii sunt de acord cu procesarea informațiilor.

 1. Facturare și plăți

Prețul, metoda de plată și perioada de plată sunt specificate în comandă. Vânzătorul va emite Cumpărătorului o factură/ o confirmare a plății pentru produsele livrate, iar Cumpărătorul este obligat să furnizeze toate informațiile necesare pentru emiterea unei facturi în conformitate cu legile actuale. Pentru a comunica corect facturile aferente comenzii, Cumpărătorul este obligat să actualizeze datele din contul său atunci când este necesar și să acceseze informațiile și documentele aferente fiecărei comenzi existente în cont. Prin trimiterea comenzii, Cumpărătorul este de acord să primească, de asemenea, factura prin e-mail la adresa menționată în contul său.

 1. Responsabilități
 • Vânzătorul se obligă să livreze bunuri și servicii Cumpărătorului cu un sistem de livrare expres direct la ușă
 • Vânzătorul nu își asumă riscurile și responsabilitățile legate de bunuri și servicii atunci când livrează bunurile și serviciile către compania de curierat intern sau reprezentantul Cumpărătorului cu care cooperează cu acesta
 • Vânzătorul se va asigura că bunurile și serviciile sunt ambalate corespunzător, împreună cu toate documentele aferente comenzii
 • Vânzătorul nu va fi răspunzător pentru nicio daună care poate fi suferită de Cumpărător sau de terți, precum și pentru daunele cauzate de utilizarea produselor după livrare, în special pentru pierderea produselor
 • Vânzătorul își va asuma întreaga responsabilitate în cazul în care subcontractanții și/sau partenerii de orice fel nu își îndeplinesc obligațiile scrise în contract
 • Vânzătorul nu este responsabil pentru descrierea produsului prezentă pe site. Aceste informații/imagini sunt afișate doar ca exemple, în scop comercial. Datorită modificărilor funcțiilor și design-ului fără notificare prealabilă, produsul livrat poate diferi de imaginile și instrucțiunile afișate pe site. Vânzătorul își rezervă dreptul de a completa și modifica orice informație de pe site-ul web fără o notificare prealabilă
 • Vânzătorul nu garantează disponibilitatea în stoc a produselor afișate, prin urmare, în cazul în care unele produse nu mai apar în oferta actuală sau nu sunt disponibile, el are dreptul de a nu livra o parte din totalul comenzii
 • Dacă prețul sau alte informații detaliate despre produs sunt afișate incorect, inclusiv pentru că prețul incorect este introdus în baza de date, Vânzătorul își rezervă dreptul de a anula livrarea produsului și de a-l notifica pe Cumpărător despre eroare cât mai curând posibil
 • Vânzătorul nu va fi răspunzător pentru nicio pierdere cauzată de funcționarea incorectă a site-ului și pentru pierderea accesului la anumite link-uri postate pe site
 • În cazul nelivrării sau livrării incorecte, valoarea maximă a obligațiilor Vânzătorului față de orice Cumpărător se rezumă la valoarea banilor pe care Vânzătorul îi colectează de la client
 • Conform reglementărilor financiare, produsele vândute pe site-ul web sunt destinate numai uzului personal, iar revânzarea este strict interzisă, conform prevederilor din Codul Fiscal
 1. Livrarea produselor

Livrarea nu este gratuită. Produsele noastre sunt realizate uneori la comandă, astfel încât timpul de producție și livrare este de până la 2-3 zile lucrătoare de la data procesării comenzii. După plasarea comenzii, comanda va fi procesată cât mai curând posibil. Platforma incuib.ro este disponibilă 24/7 și aveți posibilitatea de a programa livrarea în ziua și la ora la care puteți fi găsit acasă. În timpul sărbătorilor și reducerilor, termenul de livrare poate fi prelungit. Dacă pachetul nu poate fi livrat (destinatarul nu a răspuns, adresa specificată de dumneavoastră este incorectă etc.), curierul vă va contacta telefonic. Dacă destinatarul nu poate fi contactat, coletul va fi păstrat la curierul regional timp de 7 zile înainte de a-l returna expeditorului. Nu vom fi responsabili pentru transportul întârziat, pierderea, deteriorarea, distrugerea, livrarea neefectuată sau incorectă a Bunurilor sau a unor părți ale comenzii din cauza următoarelor circumstanțe incontrolabile, dar fără a se limita la: ambuteiaje (cauzate de arbori căzuți pe carosabil, coliziuni în lanț etc.), alunecări de teren în apropierea drumurilor, poduri colapsate, tuneluri montane blocate, trenuri deraiate în apropierea drumurilor, blocaje naturale, greve neautorizate, condiții meteorologice nefavorabile etc. și/sau din cauze naturale, precum: cutremure, cataclisme, furtuni devastatoare, tornade, incendii de munte, inundații, deversare a râurilor etc. și/sau din cauze artificiale, precum: stare de război, asediu, naționalizare forțată (inversare), revoluție, revolte populare etc și/sau nerespectarea comenzilor de furnizori și terți parteneri.

 1. Acceptarea

Acceptarea comenzii se va face de 1. Instant, pentru plata cortizației de membru și 2. îndată ce toate Bunurile comandate de către Cumpărător sunt verificate și existente în stoc, în cazul achiziționării de produse din magazinul online. Acestea trebuie să se potrivească cerințelor clientului înainte de confirmarea comenzii.

 1. Transferul proprietății

După ce Cumpărătorul plătește în locația indicată în comandă, dreptul de proprietate asupra mărfii va fi transferat după realizarea livrării (prin procesul de livrare se înțelege semnarea primirii documentului de transport furnizat de curier sau semnarea facturii fiscale livrată de personalul Vânzătorului). Dacă livrarea se face în mod expres, Vânzătorul nu are dreptul să permită Cumpărătorului să deschidă coletul înainte de semnarea livrării, ci numai după semnarea livrării și achitarea valorii acesteia.

 1. Returnarea produselor

Politica de retur În conformitate cu Ordonanța de Urgență Nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniştii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, Clientul are următoarele drepturi și obligații referitoare la retragerea din contractul încheiat la distanță:

 1. Clientul are dreptul ca, înainte de expirarea perioadei de retragere, să se retragă din contract, fără a fi nevoit să justifice decizia de retragere și fără a suporta alte costuri decât cele prevăzute la art.13 alin.(3) și art.14 din O.U.G Nr.34/2014, în termen de 3 ore începând din momentul în care intră în posesia fizică a produsului. În conformitate cu Directiva 2011/83/UE, punctul (47): pentru a stabili natura, caracteristicile și modul de funcționare a bunurilor, Consumatorul ar trebui să le mânuiască și să le inspecteze în același mod în care i s-ar permite să o facă într-un magazin.
 2. Clientul se obligă să returneze doar acele produse care sunt în aceeași stare în care au fost livrate (în ambalajul original, în aceeași cantitate, cu etichetele intacte și documentele care le-au însoțit). Nu se acceptă pentru returnare produsele care prezintă modificări fizice, lovituri, ciobiri, zgârieturi, șocuri, urme de folosire excesivă și/sau intervenții neautorizate etc.

Atenție! Cererea de retur trebuie trimisă către noi în termen de maximum 3 ore de la primirea comenzii. Returul se va face prin înlocuirea produsului/produselor comandate ori prin plata efectuată de noi în contul bancar indicat în cererea de retur. Procedura de returnare: Trimiteți cererea de retur în scris, pe adresa de email contact@incuib.ro, completați cererea de retur de pe site sau contactați-ne la numărul de telefon afișat pe site în maximum 3 ore de la primirea comenzii. Cererea trebuie să cuprindă în mod obligatoriu: numele de pe care s-a făcut comanda, produsul/produsele pe care doriți să le returnați și contul bancar în care doriți să vă returnăm banii. Vom analiza cererea dumneavoastră, iar dacă totul este în regulă, vă vom comunica adresa de returnare. Odată ce ați primit acceptul nostru pentru retur, agentul livrator va verifica produsele cerute a fi returnate și vi le va înlocui cu același număr de produse sau vi se va face restituirea valorii produselor returnate în contul pe care l-ati transmis. Intervalul de timp din momentul în care primim cererea de retur până vă transferăm banii în cont nu va depăși termenul legal de 14 zile. Prin completarea formularului de retur sau prin transmiterea cererii de retur prin email, clientul este de acord în totalitate cu prevederile politicii de retur. Vă rugăm să nu expediați coletul cu ramburs. În caz contrar, acesta va fi refuzat și se va întoarce la dumneavoastră. Returnarea banilor se poate face numai după verificarea prealabilă a produsului returnat. Pentru comenzile plătite cu cardul suma va fi returnată pe același card utilizat la tranzactionare, în decurs de 3-30 de zile de la acceptarea returului. Atenție! Platforma www.incuib.ro nu își asumă decât răspunderea în cazul în care produsul/produsele au suferit daune în urma manipulării sau transportului. Dacă produsele au suferit daune din motive diferite față de cele menționate anterior, sancțiunea pentru acest fapt se va adresa Producătorului prin intermediul unui testimonial și comentariu negativ (ambele publice, pentru a putea fi văzute și de către ceilalți clienți) pe pagina dedicată.

 1. Prelucrarea datelor cu caracter personal

Pentru a asigura respectarea drepturilor Utilizatorilor site-ului și pentru a proteja datele cu caracter personal, am luat măsuri de protecție specifice, ținând cont de legislația română și de cerințele stabilite prin Regulamentul (UE) 2017/679, aplicabil întregii Uniuni Europene din data de 25 mai 2018. Datele cu caracter personal sunt orice informații care pot fi utilizate pentru a vă identifica, precum nume, numere de identificare, date despre locație, identificatori online sau unul sau mai multe elemente conexe care au legătură cu identitatea dumneavoastră fizică, fiziologică, genetică, psihologică, economică, culturală sau socială. Asociația Mai Bine ia toate măsurile necesare pentru a asigura respectarea dreptului dumneavoastră de protecție a datelor cu caracter personal. Aceste condiții reprezintă notificarea stabilită de articolele 13 sau 14 din Regulament care explică de ce colectăm datele dumneavoastră personale, cum vă protejăm datele și drepturile legate de colectarea datelor. Vă recomandăm să citiți cu atenție documentația și vă rugăm să furnizați alte informații sau instrucțiuni necesare pentru conținutul acestor informații.

 1. Considerații generale privind datele dumneavoastră personale

Conform Regulamentului (UE) 2017/679, www.incuib.ro va gestiona datele personale furnizate de Utilizatori în condiții sigure și numai în scopurile specificate. Prin termenii și condițiile prezente pe site, Utilizatorii vor fi informați că datele cu caracter personal pe care le furnizează vor fi procesate pentru a le asigura cele mai bune condiții ale serviciilor oferite de incuib.ro. Asociația Mai Bine efectuează următoarele operațiuni de prelucrare pe baza asigurării exclusivității și supravegherii securității și confidențialității contractelor de afaceri: colectare, înregistrare, organizare, stocare, adaptare, modificare, extragere, consultare, utilizare și, în unele cazuri, transmiterea datelor personale ale Utilizatorilor de pe site unor terțe părți, în baza unui contract comercial care asigură respectarea drepturilor Utilizatorului pentru a gestiona, menține, îmbunătăți și obține informații despre serviciile pe care le furnizează și pentru a preveni erorile și scurgerea informațiilor prin propriile rețele IT, încălcări ale termenilor contractuali și/sau ale legii. Utilizarea datelor cu caracter personal ajută inclusiv la crearea automată a profilurilor (pentru Utilizatorii care au fost de acord în mod expres) și, pe cât posibil, la personalizarea serviciilor furnizate prin intermediul site-ului și în scopuri de marketing. Crearea automată a profilurilor nu va viza datele minorilor, iar datele lor personale nu sunt prelucrate în acest scop. Atunci când creează un cont valid pe site-ul web sau se abonează la serviciile disponibile pe site, Utilizatorii pot alege să furnizeze date cu caracter personal pentru a beneficia de serviciile și produsele furnizate prin intermediul acestuia. Atunci când se înregistrează pe site-ul web, Utilizatorii sunt obligați să furnizeze anumite date cu caracter personal, cum ar fi numele și prenumele, sexul, data nașterii, adresa de e-mail, numărul de telefon, ocupația, obiceiurile/ preferințele/ comportamentul și alte informații personale. La crearea unui cont de Utilizator pe site-ul web, respectiv în momentul înregistrării ca membru acesta este responsabil pentru toate datele furnizate. Pentru a confirma datele și contul, Utilizatorul va fi notificat prin intermediul adresei de e-mail menționate la crearea contului. Adresa de e-mail de confirmare este destinată să prevină comportamentul fraudulos al Utilizatorilor care creează conturi virtuale folosind adrese de e-mail ale altor persoane. Dacă primiți un astfel de mesaj, în cazul în care nu v-ați înregistrat personal pe site, vă rugăm să ne trimiteți un e-mail la contact@incuib.ro în termen de 3 zile lucrătoare pentru a șterge contul corespunzător. E-mailul va conține versiunea curentă a acestui acord în format PDF. Formularul de profil de utilizator conține câmpuri pe care le puteți edita dacă doriți să modificați sau să completați datele furnizate la crearea contului. Utilizatorii nu sunt obligați să furnizeze aceste date, acestea fiind necesare pentru avea dovezi cu privire la utilizarea site-ului, pentru a putea furniza bunurile în cele mai bune condiții și pentru a informa activitățile de promovare, în scopuri publicitare, în următoarele scopuri: personalizare Marketing și publicitate, precum și alte facilități pentru accesul Utilizatorilor. Dacă Utilizatorul refuză să furnizeze datele solicitate, nu va putea participa la activitățile promoționale organizate prin intermediul site-ului și nu va beneficia de facilitățile opționale. Website-ul incuib.ro va putea fi utilizat şi dacă Utilizatorul decide să nu creeze un profil prin furnizarea datelor personale, cu excepţiile stabilite în cadrul Politicii de Cookies (parte integrantă a prezentului Contract). Conform Regulamentul (UE) 2017/679 și Legii nr. 677/2001, Utilizatorii beneficiază de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a se adresa justiției. De asemenea, Utilizatorii au dreptul să se opună prelucrării datelor personale care îi privesc și să solicite ștergerea datelor. Pentru a-și exercita aceste drepturi, Utilizatorul poate face o solicitare scrisă pentru acest lucru prin e-mail la contact@incuib.ro cu subiectul „Solicitare date cu caracter personal”. Acest site web promite să nu trimită spam (mesaje comerciale fără acordul prealabil și explicit al Utilizatorului) și adoptă toate mijloacele tehnice disponibile pentru a asigura securitatea și confidențialitatea datelor Utilizatorului. Acest site web își rezervă dreptul de a rezilia contul și drepturile de acces ale membrilor care încalcă acești termeni și condiții fără o notificare prealabilă, dar și care întreprind activități dovedite de fraudă, calomnie sau atac la securitatea și confidențialitatea informațiilor din cadrul site-ului sau a companiei operatoare a site-ului.

 1. Datele având caracter personal pe care le colectăm, temeiurile colectării și scopurile colectării

În cadrul raportului de comunicare online stabilit între site și utilizator, colectăm și prelucrăm datele dvs. având caracter personal, colectarea și prelucrarea acestor date fiind necesară furnizării de conținut informativ si promoțional către utilizator, în urma completării, de către acesta, a datelor cu caracter personal în mod voluntar, în cadrul site-ului, prin accesarea uneia sau mai multora dintre secțiunile: creare cont, actualizare cont, abonare la newsletter, completare chestionar online, completare formular online, pentru obținerea de informații personalizate sau beneficii comerciale, în cadrul campaniilor promovate pe site. Temeiurile colectării de date cu caracter personal pe site pot fi următoarele:

 • Persoana vizată a fost de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice
 • Pentru a executa un contract în care persoana vizată este parte sau pentru a lua măsuri la solicitarea persoanei vizate înainte de încheierea contractului
 • Pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau a altei persoane fizice
 • Pentru a îndeplini o sarcină care este în interes public sau duce la exercitarea puterii publice investite de operator
 • Pentru îneplinirea unei obligații legale care îi revine operatorului
 • Pentru interesele legitime urmărite de controlori sau de terți, dacă nu prevalează interesele sau drepturile și libertățile de bază ale persoanei vizate, care necesită protecția datelor cu caracter personal, mai ales dacă persoana vizată este un copil

Datele personale pe care le colectăm: nume, prenume, adresă de e-mail, număr de telefon, date despre locația geografică, adresă de corespondență, link-uri către profilele din social media.

 1. Modul de păstrare a datelor dvs. având caracter personal, locație, perioadă de păstrare

Vom stoca datele dumneavoastră personale pentru o perioadă care nu depășește perioada necesară prelucrării datelor, iar în cazul în care avem obligația legală de a păstra datele dumneavoastră personale pentru o anumită perioadă de timp, perioada stocării datelor va fi cea prevăzută de lege. În funcție de situația specifică, această perioadă poate varia, între 1 zi și 10 ani. Pentru a garanta dreptul Utilizatorului de a proteja datele cu caracter personal, am implementat măsuri tehnice și organizatorice speciale pentru anumite categorii de date care au caracteristici sensibile sau pot afecta în mod semnificativ drepturile.

 1. Drepturile utilizatorilor cu privire la datele cu caracter personal și exercitarea acestora

Pentru a proteja datele la un standard cât mai ridicat, Utilizatorii au la dispoziție o serie de drepturi stipulate de lege. Prezentăm pe scurt aceste drepturi. Vă rugăm să nu ezitați să contactați personalul pentru protecția datelor pentru orice alte informații detaliate.

 • Dreptul de acces

Utilizatorul are dreptul de a accesa datele sale personale pe care le prelucrăm și de a obține o copie. La cererea Utilizatorului, vom furniza gratuit prima astfel de copie, iar pentru orice alte copii ulterioare ar trebui să plătească o taxă corespunzătoare, care corespunde eforturilor necesare pentru extragere și formatare înainte de transmitere. O copie a datelor dumneavoastră personale vă poate fi furnizată în formă electronică sau fizică, în funcție de natura solicitării dumneavoastră și de data solicitării. Pentru a solicita informații despre datele cu caracter personal care există pe site și pentru a solicita ștergerea parțială sau completă a acestora este necesară utilizarea adresei de e-mail contact@incuib.ro pentru a soluționa solicitarea. Utilizatorii au, de asemenea, dreptul de a obține orice alte informații relevante (cum ar fi motivul procesării datelor cu caracter personal, tipul de date cu caracter personal pe care îl colectăm, informații despre prelucrarea și dezvăluirea acestor date și orice alte astfel de informații).

 • Dreptul la rectificarea datelor

Utilizatorul are dreptul de a corecta orice inexactități pe care le prelucrăm cu privire la datele sale personale. De asemenea, el are dreptul să furnizeze informații de completare pentru toate datele personale incomplete. Orice Utilizator este încurajat să contacteze site-ul la adresa contact@incuib.ro ori de câte ori constată că datele lui personale sunt incorecte incomplete.

 • Dreptul la ștergerea datelor

Utilizatorul are dreptul de a șterge datele personale. Acest drept nu este un drept absolut, ceea ce înseamnă că legea impune anumite restricții în exercitarea acestui drept („dreptul de a fi uitat”).

 • Dreptul la restricționarea prelucrării datelor

Utilizatorul are dreptul să obțină restricționarea privind prelucrarea datelor cu caracter personal pe care le colectăm și prelucrăm, mai ales atunci când contestă exactitatea datelor, iar prelucrarea datelor este ilegală sau nu mai este necesară pentru a prelucra aceste date, conform legii.

 • Dreptul de a obiecta

Utilizatorul are dreptul să se opună procesării datelor cu caracter personal, în special dacă sunt prelucrate în scopuri de marketing sau din motive legate de situația sa specifică, caz în care datele Utilizatorului trebuie să fie anonime. Anonimizarea acestora trebuie confirmată utilizatorului.

 • Dreptul la retragerea consimțământului

Pentru datele cu caracter personal prelucrate pe baza consimțământului, utilizatorii au dreptul de a-și retrage consimțământul în orice moment. Retragerea consimțământului nu va afecta legalitatea datelor pe care le prelucrăm înainte de retragerea consimțământului. Dreptul de a retrage consimțământul nu este absolut, ceea ce înseamnă că, în unele cazuri, datele nu vor fi șterse din cauza retragerii consimțământului (de exemplu, dacă datele personale sunt utilizate pentru a respecta obligațiile site-ului). Cererea de retragere a consimțământului se aplică de la data înregistrării, iar operațiunea de acordare a retragerii se efectuează în maximum trei zile lucrătoare de la înregistrare.

 • Dreptul de a depune o plângere în fața autorității competente

Utilizatorul are dreptul să facă o reclamație la Biroul Național de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal cu referire la aspectele de prelucrare a datelor cu caracter personal ale societății noastre. Procesul decizional automatizat, inclusiv crearea de profiluri și dreptul de a solicita ca deciziile bazate pe prelucrarea automată a datelor  sau care  afectează într-o măsură semnificativă să fie luate de persoane fizice, nu exclusiv de computere. Datele cu caracter personal sunt colectate și prelucrate printr-un proces automat de luare a deciziilor pentru a personaliza informațiile și comunicațiile de afaceri trimise. Procesul automat de luare a deciziilor care implică date despre sănătate se bazează pe consimțământul dumneavoastră explicit. În timpul acestor procese, datele dumneavoastră sunt protejate prin măsuri speciale de securitate, cum ar fi criptarea datelor și securitatea avansată la nivel de server a bazei de date. Aveți dreptul de a solicita verificarea proceselor automatizate prin intervenția manuală pentru a solicita modificări ale modului în care datele dumneavoastră personale sunt prelucrate automat. Pentru aceasta, vă rugăm să ne contactați pe adresa de e-mail contact@incuib.ro.

 1. Exercitarea drepturilor

Pentru a permite Utilizatorilor să își exercite drepturile de mai sus, puneți-ne orice întrebare cu privire la aceste drepturi sau cereți-ne să clarificăm orice termeni din aceste informații. Vă rugăm să nu ezitați să utilizați informațiile de contact pentru a ne contacta. Pentru ca utilizatorul sa își poată exercita drepturile precizate mai sus, pentru a ne adresa orice întrebare referitoare la aceste drepturi sau pentru a ne cere lămuriri cu privire la oricare dintre prevederile acestei informări, vă rugăm să ne contactați oricând, utilizând informațiile de contact. Pentru a găsi mai multe informații despre datele cu caracter personal, despre cum le colectăm, prelucrăm și protejăm sau pentru a solicita orice clarificare a conținutului menționat în acești Termeni și Condiții, orice Utilizator poate contacta persoana responsabilă în orice moment, trimițând un e-mail la contact@incuib.ro.

 1. Legea aplicabilă

Acest contract este supus legislației române. Orice litigiu prezent între www.incuib.ro și utilizator/client/cumpărător va fi soluționat pe cale amiabilă sau, dacă nu poate fi rezolvat, va fi soluționat de instanța competentă din România.

 1. Oferte speciale

www.incuib.ro nu desfășoară campanii cu oferte speciale. 

 1. Modificarea termenilor și condițiilor

Asociația Mai Bine are dreptul de a modifica Termenii și Condițiile sau orice condiții conținute în orice mod, în orice moment, fără notificare prealabilă și fără alte formalități față de Utilizatori. Modificările de orice fel sunt acceptate direct și necondiționat de Utilizator prin simpla accesare a site-ului www.incuib.ro, a serviciilor și informațiilor conținute de acesta, apărute oricând după efectuarea acestora. Refuzul acceptării oricărei modificări ale site-ului web atrage după sine obligativitatea Utilizatorului de a nu mai accesa site-ul și de a nu mai utiliza serviciile oferite de acesta.

Acest proiect a primit finanțare prin programul Uniunii Europene de cercetare și inovare Orizont 2020 în temeiul acordului de finanțare nr. 862663