Vacanţe sustenabile

Turismul sustenabil a fost conceput pentru a administra toate resursele, astfel încât necesităţile economice, sociale şi estetice să fie satisfăcute, menţinându-se în acelaşi timp integritatea culturală, procesele ecologice esenţiale, diversitatea biologică şi sistemele de susţinere a vieţii. Dezvoltarea sustenabilă implică satisfacerea necesităţilor prezente fără a compromite abilitatea generaţiilor viitoare de a-şi împlini propriile nevoi.
ghid no 6 - vacante - coperta

A merge în vacanţă într-o altă parte a lumii înseamnă, a aduce bani în zona respectivă, adică dezvoltarea economiei şi a bunăstării locuitorilor. Un turism rău gestionat poate aduce dezavantaje, cum ar fi:

 • Distrugerea florei şi a faunei;
 • Denaturarea şi degradarea peisajului prin construcţia de hoteluri sau de piste pentru aeroport;
 • Utilizarea intensivă a resurselor naturale;
 • Concentrarea populaţiei;
 • Generarea sporită de deşeuri şi de ape uzate;
 • Contaminarea solului;
 • Zgomot şi poluarea aerului ca urmare a transporturilor.

Turismul durabil răspunde la nevoile prezente, fără a compromite capacitatea generaţiilor viitoare de a răspunde la ale lor. Totodată, ţine cont în gestiunea pe termen lung de toate resursele unei regiuni şi nu doar de interesele economice pe termen scurt. Scopul este de a prezerva calitatea mediului, valenţele estetice ale locului şi legăturile sociale cu locuitorii.
Turismul are următoarele dimensiuni şi valori:

 • Protecţia mediului – admiraţia şi respectul pentru peisaje, biodiversitate şi toate aspectele culturale inerente locului;
 • Responsabilitatea – implicarea locuitorilor în diferite faze ale proiectului turistic, respectul persoanelor, culturii şi naturii;
 • Solidaritatea cu populaţiile vizitate şi echitatea – alocarea unei părţi echitabile din profitul activităţilor turistice şi de o remunerare corectă a muncii prestate de localnici;
 • Comunitatea – consultarea membrilor comunităţii cu privire la cum este gestionat turismul şi participarea comunităţilor gazdă la luarea de decizii.

Considerente din sfera protecţiei mediului:

 • Învaţă despre problemele de mediu din locurile pe care le vizitezi;
 • Foloseşte apa cu cumpătare;
 • Economiseşte energia;
 • Redu consumul. Reutilizează. Recicliează;
 • Foloseşte transportul public local, mergi pe jos sau pe bicicletă;
 • Vizitează pieţele locale sau cumpără de la un mic aprozar din apropiere;
 • Nu cumpăra suveniruri realizate din specii aflate în pericol;
 • Nu deranja vieţuitoarele sălbatice şi menţine o distanţă potrivită de acestea;
 • Alege activităţile de recreere cât mai înţelept şi practică sporturi cu impact scăzut asupra mediului;
 • Foloseşte locuri de cazare sau de şedere care au reputaţia de a fi sustenabile.

 

Te-ar mai interesa si

Abonează-te la newsletter

Acest proiect a primit finanțare prin programul Uniunii Europene de cercetare și inovare Orizont 2020 în temeiul acordului de finanțare nr. 862663